VALKÓI KSK

1959-ben alakult meg községünkben a Valkói Községi Sportkör.
A sportkör színe a piros-fehér, működési területe Valkó Nagyközség.

 

A sportkör eredeti, az 1959-es alapszabályban leírt célja, hogy:

  1. A község területén lakó dolgozók elsősorban fiatalok körében szervezze, népszerűsítse a testnevelést és sportot, mint a kommunista nevelés fontos eszközét.
  2. Tagjait a KISZ-szervezetek irányításával a szocialista erkölcs szellemében, a haza, a nép iránti szeretetre nevelje, bevonja őket a társadalmi, politikai, gazdasági életbe.

A 2006-os alapszabályban leírt célok:

  • Rendszeres testedzés, sportolás biztosítása, versenyzés, a tagok egészségi állapotának megőrzése, javítása.
  • A lakosság körében egészségnövelő munka kifejtése és sportolás iránti igény felkeltése.
  • A sportkör céljai, megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységként reklám tevékenységet is folytat.

A sportkör szervei:

  • Közgyűlés
  • Elnökség
  • Számvizsgáló bizottság

Tagjai:

  • A sportkör tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a sportkör munkájában. Kiskorú személyek csak az elnökség engedélyével vehetnek részt a sportkör munkájában, részükre ifjúsági csoport létesíthető.

©2016 idStudio & SMThemes.com